"GOV 2.0 ממשל במדיה חברתית- איפה ממוקמת ישראל בזירה הבנלאומית?"

GOV 2.0 ממשל במדיה חברתית- איפה ממוקמת ישראל בזירה הבנלאומית?

הפוסט מבוסס על סיכום שכתב ירון גמבורג, סגן מנהל מחלקת הדרכה של משרד החוץ, לכנס הבנלאומי שנערך בוידאו קונפרנס בתחילת חודש מרץ . בסוף הפוסט מובאת המצגת של ירון גמבורג כפי שהוצגה בכנס. ב 11 מרץ 2010 התקיים כנס אינטרנטי בין-לאומי בנושא GOV 2.0 . מארגנת הכנס היא חברת אוריילי האמריקאית, הפועלת לקידום שילוב הטכנולוגיה בחיי היומיום. אוריילי עצמו היה זה שהיה את המונח WEB 2.0 .

בכנס היו חמישה דוברים שהציגו את הניסיון בשילוב מדיה חברתית ב

[ לקריאת הפוסט ]

קטגוריות