מודל העסקה :"העובד הוירטואלי"

"עובדים וירטואלים" כבר קיימים בעולם מספר שנים בין אם כמודל מכוון או אילוץ מקומי. האם אין זה הזמן המתאים ביותר לנצל מודל זה באופן נרחב ולחסוך בעלויות עימן חברות מתמודדות כעת ?

[ לקריאת הפוסט ]

קטגוריות